Отчети

Доклад за дейността на ръководството и междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Доклад за дейността и междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Доклад за дейността и междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Доклад за дейността и междинен финансов отчет към 30.09.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Страница 1/6