1.2 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Ресурс на пазара 906 564 160 лв.

Брой подкрепени проекти 329

Финансови инструменти

Ние работим с:

Всички