1.2 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Ресурс на пазара 1 012 132 355 лв.

Брой подкрепени проекти 597

Финансови инструменти

Ние работим с:

Всички