1.2 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Ресурс на пазара 1 184 038 573 лв.

Брой подкрепени проекти 2 495

Финансови инструменти

Ние работим с:

  • Министерство на иновациите и растежа

Всички