1.8 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Ресурс на пазара 1.38 млрд. лв.

Брой подкрепени проекти 3 285

Финансови инструменти

Ние работим с:

  • Министерство на иновациите и растежа

Всички