1.8 млрд. лв.

Инвестиции за устойчив икономически растеж

Новини

Резултати

Брой подкрепени проекти 3 588

Финансови инструменти

Ние работим с:

  • Министерство на иновациите и растежа

Всички