FMFIB in the media

The Fund of Funds concluded a memorandum with the Bulgarian Stock Exchange

Alexander Georgiev in a report on BNT on the topic

19.10.2020

https://bntnews.bg/news/v-pomosht-na-biznesa-oshte-edin-nachin-za-finansirane-na-malki-i-sredni-predpriyatiya-1078831news.html?fbclid=IwAR2exRe_Y3chczZJ6QSJPSDyE5u1PAHhDrTE7tES1ZyTXld0v94I3uH35es