Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 29
  • JUNE
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 12.06.2020
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: доставка
  • Възлагане чрез: събиране на оферти с обява