Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 28
  • MAY
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 16.04.2020
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: публично състезание