Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 13
  • JANUARY
  • 2020
  • 18:00
  • Публикувана на: 19.11.2019
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне