Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 22
  • JULY
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на: 24.05.2019
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: открита процедура