Профил на купувача

открита

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 12
  • AUGUST
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на:13.05.2019
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне