Профил на купувача

възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 15
  • OCTOBER
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на:05.09.2018
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:услуга
  • Възлагане чрез:състезателна процедура с договаряне