Профил на купувача

възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 25
  • JUNE
  • 2018
  • 18:00
  • Публикувана на: 15.05.2018
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне