Профил на купувача

възложена

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 06
  • NOVEMBER
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на: 16.09.2017
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: състезателна процедура с договаряне