1.8 B BGN

Investment for sustainable economic growth

News

Results

Number of supported projects 3 588

Financial instruments

* Графикът е индикативен и в процеса на изпълнение типовете инструменти/алокацията на средства може да подлежат на промяна

Partners

All