Видео

Видео

 • Екипът ни отблизо

 • Александър Недеков

  Ръководител отдел "Управление и контрол на риска"

 • Деница Савова

  Ръководител отдел "Човешки ресурси, обща администрация и ИТ"

 • Спарк

  Чрез Фондовете за градско развитие в София Фонд на фондовете подкрепя два проекта на еМобилити интернешънъл и Ел Драйв за изграждане на зарядни станции за електромобили.

 • Лазар Петров

  Началник отдел „Финансови инструменти и оперативни програми“

 • Синергия

  Проект осъществен със средства от „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Страница 1/3