Отдел „Отчетна дейност“

Пламена Кодова

Ръководител отдел „Отчетна дейност“

p.kodova@fmfib.bg

Пламена Кодова се присъединява към Фонд на фондовете (ФнФ) в началото на 2016 г. и понастоящем е Ръководител на отдел „Отчетна дейност“. Преди да започне работа във ФнФ, Пламена заема различни позиции в институции от публичния сектор. От 2008 г. до 2015 г. е част от екипа на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, където придобива опит в управлението на средствата от ЕС.

Пламена завършва Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов с магистърска степен по Икономика на търговията. Притежава допълнителна специализация като „Финансов контрольор“.