Член на Съвета на директорите

Камен Славов

Член на Съвета на директорите

k.slavov@fmfib.bg

Камен Славов се присъединява към Съвета на директорите на ФМФИБ след като пет години ръководи отдел „Финансови инструменти“.

Преди да започне работа във Фонда, Камен Славов е бил мениджър „Корпоративно финансиране“ в KPMG на Балканите. Консултирал е клиенти както в частния, така и в публичния сектор в региона, като е бил фокусиран върху проекти в областта на инфраструктурата, финансовите услуги и телекомуникациите.

Заемал е ключови позиции в местното дружество на водеща в Централна и Източна Европа банкова група, придобивайки опит в областта на финансовия анализ и рейтинговането на големи корпоративни клиенти.

Преди това се е занимавал с кредитирането на малки и средни предприятия. Камен преподава финансови инструменти като международен обучител към ESI Funds Academy.

Камен Славов е магистър по бизнес администрация от INSEAD (Франция) и има бакалавърска степен по счетоводство от УНСС (България).