Председател на УС

Мартин Дановски

Председател на УС

m.danovsky@fmfib.bg

Мартин Дановски е член на Управителния съвет на Фонд на фондовете от 22 октомври 2015 г., а от 10 ноември 2016 г. става и негов председател.

Притежава 20-годишен интегриран опит в бизнес икономиката, маркетинга и институционалните въпроси, с разширен фокус върху средствата, програмите и инструментите на ЕС. Г-н Дановски е съветник по икономическата политика в кабинета на заместник министър-председателя Томислав Дончев от 2015 г. Консултирал е широк спектър фирми от финансовия и IT сектора.

Ръководил е мултинационалната маркетингова група „Havas Worldwide“ за балканския регион и е бил управляващ партньор на "Болкан експерт холдинг".

Мартин Дановски има две магистърски степени: по икономика, стратегическо планиране и маркетинг от Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС), както и в сферата на техническите науки, в областта на управлението на земята от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София (УАСГ).