„Управление на ликвидността“

Лъчезар Иванов

Експерт „Управление на ликвидността“

l.ivanov@fmfib.bg

Лъчезар Иванов се присъединява към екипа на Фонд на фондовете в началото на 2019 г. като поема отговорността за управлението и контрола на ликвидността в дружеството. Предишният му професионален опит е свързан с управление и контрол на риска в различни финансови институции. По образование е икономист, притежава различни образователно квалификационни степени, като:  магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“, бакалавърска степен по „Международни икономически обучения“, бакалавърска степен по „Стопански и финансов контрол“, както и  специализация по „Банков контрол“ придобити в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов.