Изпълнителен директор и член на УС

Владимир Данаилов

Изпълнителен директор и член на УС

v.danailov@fmfib.bg

Владимир Данаилов има богат опит в публичния и частния сектор в страната и чужбина. От 2016 г. оглавява Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), където успява да повиши икономическото развитие и интереса на международни партньори и инвеститори към българската столица. В Столична община се създава ново направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', чието управление Данаилов поема в качеството му на заместник-кмет от началото на 2020 година. От 15 юни 2020 г. той е изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете). 

Владимир Данаилов има бакалавърска степен по "Индустриален мениджмънт" в Техническия университет – София, както и магистратура по "Бизнес администрация" в Американския университет.