Костадин Мунев

Костадин Мунев

Ръководител отдел „Мониторинг“

k.munev@fmfib.bg

Костадин Мунев е ръководител отдел „Мониторинг“ във Фонд на фондовете от м. юни 2019 г.

Притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство. Той има доказан професионален опит в сферата на финансиране на МСП, включително и в частния сектор. От 2002 г. работи за проекта JOBS на Програмата за развитие на ООН, Централното звено за координация в София – първоначално като консултант по микрокредитиране, а след това Мениджър Финансов лизинг . От 2011 г., започвайки от прокурист и ръководител на отдел „Кредит и лизинг“ в „МФИ ДЖОБС“ ЕАД (финансова институция, собственост на Българската банка за развитие), той преминава през член на съвета на директорите до ниво изпълнителен директор за периода 2014-2018 г. През това време управлява портфолио от около 10 млн. евро с повече от 400 индивидуални клиенти. Г-н Мунев притежава международен опит, свързан основно с краткосрочни задачи, като: експерт по микро-лизинг към отдела за управление и местно развитие на ПРООН, Казахстан (2009 г.); консултант на Центъра за предприемачество и изпълнително развитие (CEED) през 2009 г.; участник в Националната мрежа за развитие на бизнеса (NBDN) – асоциация от 40 организации за подкрепа на бизнеса в България и външен експерт в Центъра за микрофинансиране за ЦИЕ и NIS, Полша (2006 г.). Костадин Мунев има и принос към серия публикации на тема „Микрокредитиране и микрофинансиране“.