Виктория Христова

Виктория Христова

Директор управление „Риск, мониторинг и отчетна дейност“

v.hristova@fmfib.bg

Виктория Христова се присъединява към екипа на Фонд на фондовете през месец май 2019 г., след 18 години професионален опит в сферата на корпоративните финанси. Започва своята кариера от експертна длъжност, като през годините преминава през различни мениджърски позиции в няколко от системните банки в България. Управлявала е дългов портфейл на големи български и международни корпоративни компании. Нейните отговорности са обхващали изготвяне и структуриране на кредитни сделки, финансов и пазарен анализ, оценка на видовете риск, както и генериране на клиентски бизнес за банковата институция. Участвала е в процесите на сливане и придобиване в банковата сфера в България.

Виктория има бакалавърска степен със специалност финанси и магистърска степен по бизнес администрация (EMBA).

Повече за Виктория можете да видите тук: