„Човешки ресурси, административни дейности и информационни технологии“

Деница Савова

Ръководител отдел „Човешки ресурси, административни дейности и информационни технологии“

d.savova@fmfib.bg

Деница Савова притежава над 10 години доказано успешен опит в сферата на консултиране по всички въпроси, свързани с управление на човешки ресурси - набиране, подбор, назначаване, обучение, задържане, развитие на служители.

Завършила е с отличие Софийски университет, от където има бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Управление на човешки ресурси и трудови пазари.

Започва своя професионален път като Кариерен консултант към Центъра за професионална ориентация на Софийски университет, където активно работи в посока подобряване на взаимодействието между образованието и бизнеса. Следваща професионална стъпка за Деница Савова е стаж и в последствие работа като сътрудник "Планиране и развитие на човешките ресурси в сферата на телекомуникациите".

Преди да се присъедини към екипа на Фонд на фондовете Деница Савова придобива над осем годишен опит в банковия сектор, стартирайки като Младши консултант и постепенно, доказвайки висока експертиза и потенциал достига ръководно ниво.

Повече за Деница може да видите тук: