Отдел "Счетоводство"

Ирена Георгиева

Ръководител отдел "Счетоводство"

i.georgieva@fmfib.bg

Ирена Георгиева е част от екипа на Фонд на фондовете от м. май 2017 г. Тя има богат опит в областта на финансите и счетоводството, дългосрочен опит в независимия одит на финансови отчети на предприятия от нефинансовия сектор, съгласно изискванията на МСФО, мениджмънт на проекти, бюджетиране и анализ на финансови показатели, Financial due diligence. Завършила е Финанси в „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София.