Вера Стоянова

Вера Стоянова

Директор управление „Финанси, правна дейност и администрация“

v.stoyanova@fmfib.bg

Вера Стоянова притежава повече от 10-годишен опит в управлението на корпоративните финанси в мултинационални компании. В ролята си на финансов мениджър/директор ръководи успешно ключови стратегически бизнес процеси по финансово планиране и бюджетиране, внедряване на управленски/финансови информационни системи, управление на корпоративните финанси и счетоводни системи, управление на проекти, както и управление на екипи. Притежава магистърска степен по Бизнес администрация и Стратегически мениджмънт, член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). В ролята си на Директор управление „Финанси, правна дейност и администрация“ Вера отговаря за управлението на ключови бизнес процеси,  както и за ръководството и координацията на работата на отделите в управлението.