Структура

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" е:

  • еднолично акционерно дружество – собственост на българската държава. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на иновациите и растежа, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите.