Проектна информация

 

Управление „Проектна информация и финансиране“ е единна точка за достъп до информация - партньор на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси за България. То предлага консултации на публични и частни компании и организации за:

  • кредити, дялови и квази-дялови инвестиции, подкрепени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • други финансови инструменти на Европейския съюз (ЕС);
  • програми с публични средства на национално равнище и на равнище ЕС, приложими в България;
  • други европейски възможности за проектна подкрепа.

Експертите от Фонда на фондовете отговарят на запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, дават съвети за възможности за финансиране, включително и комбинирано, за публичния и частен сектор.

 

За контакт: nJmLilmZtZGQwFmY

 Дочка Василева - и.д. директор "Проектна информация и финансиране"

+359 877 834 646 d.vassileva@fmfib.bg

 

Полезно за бизнеса:

Програма за стимулиране на растежа и развитието на стартъпи и МСП - beamUp lab

Онлайн платформа за финансиране на малкия и среден бизнес в България „МСП Съветник“

 

Фонд на фондовете има сключени Меморандуми за разбирателство със: