Сигнали за нередности

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

ул. Кърниградска 19, София 1000

email:  =cmYuIWam1mZAFmdv5WY552Zv5Cc

 

Сигнали за нередности или съмнения за наличието на конфликт на интереси, свързани с дейността на дружеството

Формат: +359ХХХХХХХХХ, 00359ХХХХХХХХХ, 0ХХХХХХХХХ