Сигнали за нередности

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

Адрес по регистрация: гр. София, 1606, бул. "Тотлебен" №30-32

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1606, бул. "Тотлебен" №30-32

На вниманието на Ръководител "Съответствие" - Поля Петрова-Огнянова

тел. 02 /8014051
email:  =cmYuIWam1mZAFmdv5WY552Zv5Cc

 

Сигнали за нередности или съмнения за наличието на конфликт на интереси, свързани с дейността на дружеството

Формат: +359ХХХХХХХХХ, 00359ХХХХХХХХХ, 0ХХХХХХХХХ