Нередности и конфликт на интереси

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

Адрес по регистрация: гр. София 1000, ул. "Алабин" №38,

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1606, бул. "Тотлебен" №30-32

На вниманието на Ръководител "Съответствие" - Ваня Стойнева

тел. 02 /8014072
email: ==wZi5iYpZWbmBUY2Vmb59Gdz5id

 

Сигнали за нередности или съмнения за наличието на конфликт на интереси, свързани с дейността на дружеството

Формат: +359ХХХХХХХХХ, 00359ХХХХХХХХХ, 0ХХХХХХХХХ