Рeгулации

Документи

Подробна информация относно европейските нормативни актове може да намерите на интернет адреса на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/