Новини

Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за участие в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

29.01.2019

Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за изразяване на интерес за участие в гаранционен механизъм, реализиран от Фонд на фондовете и ЕБВР със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цел на гаранционния инструмент е да предостави достъп на допустимите консолидирани ВиК оператори до дългосрочно финансиране за реализация на техните инвестиционни проекти за развитие на ВиК сектора в България.  

Гаранциите ще се издават от ЕБВР на проектно ниво и ще бъдат обезпечени със средства, предоставени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и собствен ресурс на ЕБВР.

ЕБВР ще избере съфинансиращите финансови институции на база на вътрешните си правила и процедури за подбор.

Заинтересованите финансови посредници могат да намерят детайлна информация за инструмента и процеса на кандидатстване на: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/bulgaria-wastewater.html

Крайният срок за кандидатстване е 29 март 2019 г.