Новини и анализи

Четирима са кандидатите за управление на финансовия инструмент Фонд Мецанин/Растеж

23.10.2018

Днес, 23 октомври 2018 г., на публично заседание в сградата на Фонд на фондовете бяха отворени заявленията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет финансов инструмент за Фонд Мецанин/Растеж (ФМР). Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Общият бюджет на ФМР ще бъде приблизително 55 млн. евро - 38.5 млн. евро публични средства и ще привлече допълнително частно финансиране от минимум 16.5 млн. евро.

Инструментът подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн. до 7 млн. евро.

Фонд Мецанин/ Растеж е иновативен инструмент на пазара. Подкрепата от него ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Инвестиционният период на ФМР е 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване до две години.

Заявления за участие в тръжната процедура бяха подадени от следните кандидати:

  1. ДЗЗД „Хемус Капитал“ – Ангел Гяуров; Васил Чакъров; Александър Захариев; Антон Китипов;

  2. „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД – Иван Маркос Христанов; Евгени Ангелов Ангелов; Елеонора Христова Сърбова; Диана Павлова Аладжова; Лоид Фредерик Шулц; „Ривър Стикс Кепитъл“ ЕАД ;

  3. Обединение „Мейфеър Партнърс“ – Андрю Серижио Газитуа; Гавин Джон Александър; Густаво Перота; Илиян Димитров Илиев; Йордан Димитров Петров ;

  4. Обединение „Сисиел България“ – Норман Антъни Столкър; Флориан Хут; Баръш Сиври; Оринбашар Муратович Куатов; Димитър Николов Костадинов; Ивайло Георгиев Спасов; Димитър Венелинов Узунов; Георги Кръстев Вангелов.

Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.