Новини

Фонд на фондовете предоставя 353.3 млн. лева за градско развитие на избраните финансови посредници

21.09.2018

На 20 септември 2018 г. Фонд на фондовете подписа оперативни споразумения с избраните два финансови посредника за Фонд градско развитие (ФГР), както следва:

  • За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация 
  • За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), дружеството е собственост на Сосиете Женерал Експресбанк (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Финансовите посредници ще управляват средства в общ размер 353.3 млн. лева. Те имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс, като по този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за ФГР се очаква да достигне близо 600 млн. лв.

Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се явява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели, общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други. Отпуснатите финансови ресурси ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност.

Новост за настоящия програмен период е, че финансирането ще обхваща 39 общини, в сравнение със 7 за миналия, а средствата са 5 пъти повече – 353.3 млн. лева. Освен това част от инвестициите са насочени в подкрепа на културното наследство и туризъм в цялата страна.

По време на церемонията г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонд на фондовете, очерта общите параметри на финансовия инструмент, който е насочен към устойчиво градско развитие и опазването и развитието на културното наследство на България и уточни: „Приключваме успешно една много важна процедура с широк обхват и изключителна обществена значимост, като по този начин даваме старт на финансовия инструмент от портфолиото ни с най-голям ресурс, който ще подпомага икономическото развитие и облагородяването на градската среда в България.“ Г-жа Георгиева изрази благодарността си към колегите й, работили по проекта, като допълни: „Само за 3 г. усилена работа успяхме да изградим екип от професионалисти, да създадем успешна структура с висока експертиза в областта на финансовите инструменти, без аналог в Европа.“

В изявленията си непосредствено след подписването на оперативните споразумения, финансовите посредници от ФУГ и РФГР очертаха своите бъдещи планове, с оглед възложения им мандат за управление на средствата по Фонд градско развитие.

Разширеният териториален обхват и петкратно увеличеният размер на средствата за съфинансиране са сигурен знак за посоката, в която Европа иска да се развива икономиката – към устойчивост и подобряване на градската среда. Съфинансирането, което ние като финансов посредник ще предоставим в размер на над 40%, доказва и нашето желание да подкрепяме обществено значими проекти, които ще подобрят качеството на живот в България. Очакваме този нов тип финансов инструмент да се прилага все по-масово в кохезионната политика на ЕС след 2020.“ , заяви г-н Петър Андронов, представител на ФУГ и главен изпълнителен директор на ОББ.

Г-н Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР отбеляза: “Регионалният фонд за градско развитие е българско публично-частно партньорство. Продължаваме по същия успешен начин, както работим от 2012 г. досега. Разбираме основната си роля на страна, разумно управляваща поверения й финансов ресурс и защитаваща преди всичко общностния интерес, а не корпоративни, държавни или лични интереси. Щастливи сме, че ще работим в Северна България, където към трите големи града, с които вече си партнираме, ще добавим нови 14 населени места, както и стотици обекти от културното наследство, които очакват своето развитие.

Актуалната информация за старта на финансирането на крайните получатели ще бъде оповестена своевременно на страницата на Фонд на фондовете – http://www.fmfib.bg , както и на страниците на финансовите посредници.