Новини

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър за Фонд Мецанин/Растеж с публичен ресурс от 38.5 милиона евро

Средствата са насочени към малки и средни предприятия с потенциал за растеж

20.08.2018

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд Мецанин/Растеж (ФМР), който ще управлява публични средства от 38.5 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инструментът ще привлече и допълнително частно финансиране от минимум 16.5 млн. евро.

ФМР ще подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн.  до 7 млн. евро.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Инвестиционният период  на ФМР е 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване до две години.

http://fmfib.bg/media/MEZ/FoF_Mezzanine_1_01.pdf

http://fmfib.bg/media/MEZ/FoF_Mecanin_2_01.pdf

http://fmfib.bg/media/MEZ/FoF_Mecanin_3_01.pdf

http://fmfib.bg/media/MEZ/FoF_Mecanin_4_01.pdf

http://fmfib.bg/media/MEZ/FoF_Mecanin_5_01.pdf