Новини

Фондът на фондовeтe щe инвeстира в българската икономика над 1 млрд. лв. чрeз финансов инжeнeринг

16.01.2017

„Фондът на Фондовете може да осигури необходимия ресурс на индустриалците и работодателите. Разчитаме, че ще бъдат предложени перспективни проекти, които да допринесат за постигането на макроикономическите цели на България, за по-добра работна среда и по-модерна и чиста икономика.“ Това заяви г-н Валери Белчев, изпълнителният директор на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД /ФМФИБ ЕАД/, на конференция на тема „Планът Юнкер - възможности и резултати“ и подтема „Фондът на фондовете - нов подход в управление на средствата от ЕСИФ“, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ. Валери Белчев подчерта, че ФМФИБ ЕАД е създал екип от квалифицирани кадри със завиден опит в прилагането на финансови инструменти в големи финансови компании и институции. В презентацията си той представи напредъка на Фонда на фондовете в структурирането на дейността си. Наред с основните етапи от досегашната работа на ФМФИБ Валери Белчев обясни и краткосрочните планове по различните финансови инструменти, предвидени за 2017 година.

Участие във форума взеха заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, министъра на финансите г-н Владислав Горанов, министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, зам. управляващият директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции г-жа Илияна Цанов, представители на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но ще изглеждат по различен начин, заяви заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев. Първостепенната задача на България е да се научи да ползва европейските средства от финансов инженеринг. Той прогнозира, че ако сега тези средства са около 10 на сто от цялата финансова рамка, след 2020 година делът от финансиране, посветен на инструментите за финансов инженеринг, ще е поне една четвърт.

„Още в края на 2014 г. в Министерството на финансите започнахме дебат за това как трябва да управляваме немалкия ресурс, заделен за финансови инструменти по оперативните програми. Личното ми убеждение беше, че рано или късно трябва да изградим капацитет както в администрацията, така и в ползвателите на този ресурс". Това заяви министърът на финансите в оставка Владислав Горанов и добави, че Фондът на фондовете е изключително предизвикателно начинание и в него има над един милиард български лева, които трябва да се инвестират под формата на различни финансови инструменти, за да достигнат до бизнес. За да се запази конкурентоспособността на икономиката, трябва все повече да се говори за финансови инструменти и все по-малко за грантове, каза още той.

Микрокредитирането на малки стартиращи фирми и подкрепата на социалното предприемачество са двете ключови сфери, които могат да доведат до увеличаване на заетостта. Това е причината 107 млн. лв. от ОПРЧР 2014-2020 г. да бъдат насочени към Фонда на фондовете, заяви министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

По Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ са разширени инвестициите чрез финансовите инструменти. Достъп до тях имат  39-те големи и средноголеми български градове. Стартовият капитал е увеличен  на 370 млн. лв., разпределени в три фонда за градско развитие – един за София, и по един за Северна и за Южна България. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Лиляна Павлова. Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма между ФМФИБ ЕАД и МРРБ е подписано през месец ноември.

Предвижда се МОСВ да подпише финансово споразумение с ФМФИБ ЕАД и да му предостави 10 процента от ресурса на ос „Води“ на ОПОС 2014-2020 г., след като влезе в сила новият механизъм за предоставяне на средствата във ВиК сектора. Това каза министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и припомни, че първото споразумение на МОСВ с ФМФИБ за предоставянето на 52,4 млн. лева за банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“ е вече факт. ФМФИБ под формата на гаранции и кредити за реализирането на инвестиции във ВиК мрежи и съоръжения ще представя ресурс от близо 240 млн. лева по ос „Води“ до крайните получатели.