Новини

Силно участие на България на FI Campus 2024 в Брюксел и награда Showcase Award за успешното прилагане на финансови инструменти у нас

04.07.2024

Между 25 и 27 юни в Брюксел се състоя ежегодният форум за финансови инструменти FI Campus на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Експерти от Фонд на фондовете и 5 организации от партньорската ни мрежа взеха участие в редица панели в програмата на събитието. С това за поредна година България беше активен участник в европейския разговор за добрите практики и положителното въздействие на средствата по Европейските структурни инивестиционни фондове върху живота на хората в европейските региони и значението на тези инструменти в целия ЕС.

Щастливи сме, че освен силното участие в дискусиите, отново получихме и заслужена награда от форума - Showcase Award за инструмента ни “Микрокредитиране със споделен риск” със средства от ОПРЧР 2014-2020, изпълняван от финансовия ни партньор SIS Credit в подкрепа на социалното предприемачество и предприемачество сред уязвими групи.

Ето и най-интересното от форума и българското участие в него.

Ива Петкова, директор дирекция във Фонд ФЛАГ и на “Фонд за устойчиво градско развитие“, партньори във Фонд за устойчиви градове, участва в дискусията “Извеждане на финансовите инструменти за енергийна ефективност на следващото ниво”, която предостави примери от Унгария, Литва, Латвия и България за предизвикателствата в съчетаването на инструменти с грантово финансиране и нарастващата роля на финансовите инструменти. “Фонд ФЛАГ, заедно с Фонд на фондовете и управляващият орган сме единодушни, че трябва да подсилим ролята на Финансовите инструменти за енергийна ефективност като дългосрочен механизъм за финансиране. Те са и по-гъвкави спрямо грантовете, могат да си осигурят по-голям обхват и фокус”, каза Ива Петкова и посочи, че действие в тази посока е пилотният продукт на ФЛАГ по Програма LIFE, фокусиран върху осигуряване на техническа помощ, както и заемно финансиране, за мащабни общински проекти в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

В края на първия ден се състояха двуминутните презентации на заявките за наградите Showcase Award на fi-compass, които отличават добри практики и постижения в положителното въздействие на финансовите инструменти върху живота на хората в европейските региони и значението на тези инструменти в целия ЕС.

“Вярвам, че всеки бизнес трябва да има своя собствена социална мисия. С финансовия инструмент “Микрокредитиране със споделен риск” в подкрепа на социалното предприемачество и такова сред уязвими групи са постигнати 1500 нови работни места в България със само 10 милиона евро напълно възстановими средства”, каза изпълнителният директор на SIS Credit Мартина Григорова, в представянето на заявката чрез успешните истории на малка фурна в с. Дрен, която за две години наема 15 служители и дневно произвежда 1000 хляба, с което захранва редица околни населени места, както и на социалното предприятие на Янина Танева, която реализира успешно социален проект за ръчни плетива в един от най-бедните региони на България, като дава работа на 40 възрастни жени с ниски доходи и увеличава приходите им с над 140% чрез партньорства с компании за произведените от жените плетива.

Ива Петкова и Любомир Царев от “Фонд за устойчиви градове” представиха успешните проекти за градско развитие, реализирани в София и в Южна България. През последните години финансовият ни посредник за Южна България е подпомогнал с ресурс от 160 милиона евро десетки градски проекти - от облагородяване на обществени паркове и пространства, през възстановяване на исторически обекти, до градски библиотеки, културни центрове и най-голямата стена за катерене на Балканите. Фонд за усточиви градове вече два пъти (през 2019 и 2023 година) е носител на Fi-campus Showcase Award.

Българските заявки се състезаваха с успешни примери от Италия, Словакия, Хърватия, Малта и Румъния. Другите две награди бяха присъдени на: Словашкия инвестиционен фонд за проект за по-бърза интеграция чрез достъпни жилища и на Румъния за подкрепен от Morphosis Capital проект за физическо и ментално здраве през верига спортни центрове, разрастнали се от 7 локации в Букурещ до понастоящем 38 в цяла Румъния с 35 000 постоянни посетители. Видеозаявките от всички държави вижте тук: https://www.fi-compass.eu/showcase

Заместник ръководителят отдел „Дългови финансови инструменти“ на Фонд на фондовете Илиана Иванова участва в панел от втория ден на форума - “Измерване на въздействието на финансовите инструменти”. Бяха дискутирани предварителните резултати от проучването за въздействието от финансовите инструменти по ЕФРР за малките и средни предприятия в Европа и за ролята им в подкрепа на по-широки реформи. Илиана Иванова представи резултатите от възложените мандати за период 2014-2020 г., макроикономическите ефекти, инструментите, броя подкрепени проекти, допълнително привлечения частен капитал и 100%-то изпълнение на целите за периода. “България успя да стане регионален лидер в дяловите инвестиции. Работихме много с финансовите ни посредници и научихме колко ценно е да партнираме на фондовете в промотирането на инструментите и в развиването на екосистемата, за да има добро усвояване на ресурса на пазара”.

В дискусията “Финансови инструменти, базирани на резултатите – извлечени поуки” участва Ангелина Тодорова-Бонева, бивш заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. В семинар за дялови финансови инструменти с интерактивен обмен на опит с участниците участва Стоян Недин от Vitosha Venture Partners, а в дискусия за финансовите посредници, включваща сесия за кредитен риск, участва Кирил Величков, директор Европейски проекти и финансови инструменти” в ОББ. Изпълнителният директор на SIS Credit Мартина Григорова участва в две дискусии - „Преглед на изпълнението на финансовите инструменти на ЕСФ+, включително добрите практики на държавите-членки” и във „Финансиране на проекти за интеграция на мигранти чрез финансови инструменти – семинар с управляващи органи”.

 

Всички панели от трите дни на форума са достъпни в YouTube канала на fi-comapss тук - https://www.youtube.com/@ficompass/streams

Активното участие на български експерти от партньорите ни по изпълнение на финансовите ни инструменти, както и поредното отличие за добри практики от България ни дават увереност, че реализираме максимално потенциала на възложения ни за управление ресурс. Ще използваме наученото и в новия програмен период, за да надграждаме над постигнато и да постигнем основна наша цел - да осигурим и устойчивост на резултатите и въздействието в икономиката на страната.