Новини

Бисер Петков: Фонд на фондовете ще предостави на държавни и общински болници достъп до публичен ресурс от близо 442 млн. лв. по ПРР 2021-2027

04.07.2024

На 04.07.2024 г. в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Министерството на здравеопазването (МЗ) проведоха среща с държавни и общински лечебни заведения за възможностите за финансиране от страна Българската банка за развитие.

По покана на МИР участие в събитието взе и изпълнителният директор на Фонд на фондовете Бисер Петков. Той представи подкрепата с европейски средства, достъпна чрез инструменти на ФнФ, вкл. за лечебни заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала и общинските лечебни заведения.

Болниците ще имат достъп до близо 442 млн. лв. публичен ресурс за заеми и безвъзмездна финансова помощ в една операция чрез финансовите инструменти по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027. Инструментите ще се изпълняват от финансовите посредници, избрани от Фонд на фондовете, обясни изпълнителният директор Бисер Петков. Инвестиционният период на финансовите инструменти се очаква да стартира през 2025 г. с продължителност до края на 2029 г.

Средствата ще могат да бъдат ползвани за проекти във всички допустими сектори на Програмата, вкл. за обновяване на медицинската апаратура в болниците, свързана с диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; ново строителство на общинска здравна инфраструктура; подпомагане на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места; мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и др.

През следващите месеци се очаква да стартират инвестициите с рециклиран ресурс по ОПРР 2014-2020, уточни още Бисер Петков. Прогнозният размер на публичния ресурс за заеми през периода се очаква да достигне близо 150 млн. лв. Финансирането ще се отпуска до края на 2031 г. през съществуващите Фондове за градско развитие, финансиращи допустимите по програмата дейности, вкл. за здравна инфраструктура без ограничение на областта на специализация на здравните заведения.