Новини

Павел Лисев модерира панел от форума Spinoff Bulgaria 2024 за инвестициите в технологичен трансфер и перспективни разработки от научните среди

25.06.2024

И тази година Фонд на фондовете беше сред основните партньори на международната конференцията Spinoff Bulgaria 2024. Събитието предостави двудневна платформа за обмен на идеи и ноу-хау в областта на трансфера на технологии. Това е една от областите, в която сме фокусирани през  новия програмен период и за която предстои структурирането на финансов инструмент - "Фонд за технологичен трансфер", с който целим да създадем мост за комерсиализация на перспективни разработки от научните среди.

На фокус в събитието бяха тематични панели за аспекти на предприемачеството, иновациите и инвестициите в спиноф компании. Изпълнителният ни директор - Павел Лисев беше модератор на дискусията "Funding the Future: Investor Insights into Spinoff Opportunities". За развитието на Европа и тенденциите в областта той разговаря със Свен Де Клейн - управляващ директор kickstart Fund & istart.nl Fund, Даян Невин – изпълнителен директор на Grit International Female Network, Себастиан Шенк от Verbund X Ventures, Хенк Йоос - генерален мениджър на MEDVIA и Кристоф Помпе – ​​Венчър партньор във Wippd Ventures.

Павел Лисев отправи въпроси към експертите за въздействието на споразуменията за интелектуална собственост между университети и компании, за инвестиционната привлекателност и трябва ли университетите да инвестират в насърчаването на предприемачеството сред преподавателите и студентите. В дискусията експертите споделиха мнения относно изграждането на унифицирана методология за технологичен трансфер в рамките на академичните изследователски центрове и какъв е най-добрият подход за комерсиализация на прототипи.

Бяха засегнати и теми като ролята на държавната подкрепа за фондове, които инвестират в местни иновации; как Европа може да развива иновации в технологиите за здраве (HealthTech), за да бъде конкурентноспособна на САЩ и Азия; кои са регулаторните спънки пред реализирането на повече иновации в тази област идр.

 

Участието в Spinoff България 2024 ни даде поредна възможност да заявим желанието си на активна подкрепяща страна в развитието на научните иновации и трансфера на технологии в държавата. Заедно с редица министерства, общини, професионални асоциации и университети, Фонд на фондовете също подкрепя дългосрочната цел на организаторите на форума за създаването на благоприятна среда за растеж и реализация на 100 spinoff компании до 2030 г.Те ще осигуряват продукти и услуги с висока добавена стойност и биха били от ключово значение за модернизацията и иновациите в българската икономика.

Конференцията тази година се проведе на 20 и 21 юни в София Тех Парк и предостави интерактивни семинари за избор на финансови инструменти за мащабиране на иновации, място за контакти с инвеститори и бизнес лидери, както и редица панели, посветени на различните аспекти на предприемачеството и инвестициите в спиноф компании у нас и в Европа.