Новини

Фондът на фондовeтe (ФМФИБ ЕАД) подписа споразумeниe за 370 млн лeва

11.11.2016

На 11 ноември 2016 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД подписаха Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и нейния заместник и ръководител на управляващия орган на оперативната програма г-жа Деница Николова, под документа подписи положиха заместник главният директор на ГД „Градско и регионално развитие“ г-жа Грета Димитрова, Изпълнителнит директор на „Фонд мениджъра на финансови инструменти в България“ ЕАД  Валери Белчев и г-н Илия Караниколов - заместник председател на УС и изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ ЕАД).

Финансовото споразумение дава възможност в България да се приложи напълно нов иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти.

Ресурсът заделен за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г. възлиза на близо 370 млн. лв. и ще бъде насочен към предоставянето на подкрепа за инвестиционни проекти в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те най-големи български градове, енергийна ефективност, както и за развитие на регионалния туризъм на територията на цялата страна.

Крайни получатели на този ресурс биха могли да бъдат общини, публични институции, частни и общински предприятия, публично-частни дружества, осъществяващи дейност в областта на градското развитие или развиващи проекти в сферата на регионалния туризъм. Финансовият инструмент предполага крайните получатели да бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите.

Изпълнителният директор на ФМФИБ ЕАД Валери Белчев отбеляза: „В процеса на структуриране на европейското финансиране и при нарастващ недостиг на публични ресурси, финансовите инструменти ще играят все по-важна роля, като привличат в изпълнението на публичните политики банковия сектор и частните инвеститори. Затова искам да обърна внимание, че тези от 370 млн. лв. и мобилизираните чрез финансовия инженеринг частни капитали ще имат водеща роля в благоустройството на градовете и регионите.“ Той допълни още, че за разлика от предишния програмен период, вече ще бъде възможно да се съчетават финансовите инструменти с безвъзмездна финансова помощ. Това ще отвори вратите за редица проекти, които са от голяма полза за обществото, но без безвъзмездно финансиране не биха имали трудности в достигането на приемлива за инвеститорите норма на печалба.

При подписване на споразумението министър Лиляна Павлова посочи: „Стартирайки фонда ние очакваме да наберем като добавен ресурс от финансовия сектор минимум половин млрд. лв. за инвестиции“. Министър Павлова напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата "Джесика" с 33 млн. евро в два фонда, които са довели до инвестиции от над 180 млн.лв. Тя допълни, че важно условие е всеки проект, който ще кандидатства по програмата, да генерира нови работни места, да създава заетост и да привлича частен капитал с възможност да носи възвращаемост на средства, които да се реинвестират в нови подобни проекти. Като пример министърът посочи проекти за тържища и пазари, кино зали, медицински центрове, градски атракции и др.

Тя допълни, че съгласно изискванията в програмния период до 2020 г., всяка оперативна програма е заделила ресурс за подобен тип финансови инструменти, с което ще се осигурят около 3 млрд.лв. за инвестиции чрез Фонда на фондовете на принципа на финансовия инженеринг. „Фондовете са бъдещето на европейското финансиране и ще са основен инструмент в плановия период и след 2020 г.“, отбеляза регионалният министър. Тя изрази надежда „Фонд мениджъра на финансови инструменти в България“  да обяви максимално бързо процедурите за кандидатстване, както и да се изберат успешно управляващите финансови посредници – един за София и по един за Северна и Южна България.

Изпълнителният директор на ФМФИБ ЕАД Валери Белчев отбеляза, че съставянето на градските фондове е основен приоритет за дружеството, което има голяма степен на готовност да стартира финансовия инструмент в рамките на следващата година. „Техническата спецификация на финансовия инструмент е в голяма степен подготвена и в рамките на следващите няколко седмици ще бъде във форма готова за обявяване за публично обсъждане. Не по-късно от началото на следващата година ще започнат активните комуникации с потенциалните финансови посредници, което ще даде възможност да получим обратна връзка, да съобразим инструментите с пазарните реалности и да стартираме процедурата за избор на финансови посредници. Това ще са партньорите, на които ще разчитаме както ние, така и проектоносителите.“

Зам.-министър Деница Николова също подчерта ползите от финансовия инструмент, който дава допълнителна възможност на частния капитал да инвестира в обществено значими проекти с принос към обществото. „Даваме възможност значителен ресурс да бъде вложен по най-ефективния начин в проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради, визията на сградния фонд, подобряване на градската среда, парковите площи, даване на възможност за финансиране на проект, за градски транспорт за интелигентни системи и др.