Новини

Виктория Христова: Ще стартираме минимум осем фонда в подкрепа на бизнеса

26.03.2024

За първи път, с участие на изпълнителния ни директор Виктория Христова, имахме възможността да се включим в най-големия финансов форум в София, организиран от Kapital Events. 

В панел на Financial Summit Виктория сподели визията си за инвестиционните възможности в подкрепа на бизнеса и предприемаческата среда у нас и къде е екосистемата на България спрямо страните от региона. Заедно с нея в разговора участваха представители и на други организации: Министерството на иновациите и растежа, Европейския инвестиционен фонд, Bianor Services, Integral Venture Partners и Black Peak Capital.

“През изминалия програмен период са подкрепени над 360 компании, а за новия имаме още по-амбициозен план - в следващите две години да инвестираме целия възложен ресурс от Министерството на иновациите и растежа от 350 милиона евро. Ще стартираме минимум осем фонда в подкрепа на бизнеса.”, сподели Виктория Христова и подчерта, че над 50% от средствата са целево предназначени за компании в страната от градове извън Югозападния регион. Това е ролята на Фонд на фондовете като институционален инвеститор - да е там където пазарът не е толкова развит и с финансовите си инструментите да изгради екосистема в цялата страна така, както това вече се случи в София.

“Моят съвет към предприемачите, които търсят инвестиции, е да не подхождат частично, а да подберат правилната финансова структура още при старта на начинанието си, да имат ясна визията до крайната реализация на продукта и план как точно ще привлекат финансиране.”, допълни Виктория Христова.

Някои от основните изводи от панела:

  • Най-голямото предизвикателство в региона е мащабът, защото имаме много на брой държави с различна регулаторна рамка и култура. Когато един продукт не може да скалира и трябва да излезе извън пределите на пазара, се изисква експертиза, сериозна мрежа от контакти и капитал. От стратегическа значимост е всички тези компоненти да са налични.
  • Българската екосистема е жизнеспособна и добре развита, но е изправена пред същите предизвикателства като тези в Румъния, Турция и другите държави. Европа трудно създава глобални шампиони, затова е важно локалните екосистеми да се опитат да наложат глобални бизнеси чрез рисков капитал.
  • От ключово значение ще бъдат инструменти като "Фонда за технологичен трансфер", които ще създадат мост за комерсиализация на перспективни разработки от научните среди.