Новини

Константина Войнова по БНР: Нужен е мост между науката и компаниите, за да имаме успешно пазарно внедряване на иновации

22.03.2024

В европейската Седмица на научните изследвания и иновациите разказваме за ролята на Фонд на фондовете в изграждането на мост между науката и бизнеса. В разговор по БНР Константина Войнова, ръководител отдел "Дялови инструменти" във Фонда на фондовете, сподели визия за това от какво се нуждае местната екосистема за успешното внедряване на иновациите и технологиите в реалния бизнес сектор.

Със създаването на финансови инструменти се стремим да се улесни пътя на иновациите към пазара, сподели Константина Войнова в интервюто. Това включва изграждането на екосистема, която подпомага развитието на иновативното предприемачество и първите направени стъпки вече са факт. Структурираните пет инструмента за дялово и квази-дялово финансиране през изминалия програмен период бяха от съществено значение за подкрепа на стартъпи и иновационни проекти. Подкрепени са 361 предприятия, голяма част от които разработват технологични нововъведения като автономни дронове, хранителни продукти по разработки на БАН, дигитални близнаци и др.

За инструментите ни от настоящия програмен период - “Фонд за технологичен трансфер” и Фонд “Иновации в предприятията”, бяха проведени интензивни пазарни консултации за структурирането им. В рамките на три седмици бяха проведени 41 разговора с представители на научните среди, университетите, офисите за технологичен трансфер, центровете за компетентности и върхови постижения. От обратната им връзка става ясно, че България има висок потенциал, но и необходимост от създаване на по-добри връзки между бизнеса и научните организации, подчерта Константина Войнова. Средата показва високо търсене на точно такъв тип финансови инструменти, които да създадат мост между пазарно приложими научни разработки и компании - по този начин да се валидират и наложат чрез продукти и услуги и това да доведе включително до по-висока възвръщаемост за самите научни организации. С новите инструменти Фонд на фондовете ще цели изграждането именно на такъв мост. 

От какво още се нуждаят научните организации и бизнесите за успешно внедряване на иновиции - чуйте в аудиозаписа на интервюто по БНР

Тази година Седмицата на научните изследвания и иновациите се провежда в дните между 18 – 24 март 2024 г. Редица събития в Европа отбелязват инициативата, посветена на приоритетите, технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС.