Новини

Фонд на фондовете стартира пазарни консултации за два нови инструмента – „Фонд Иновации в предприятията“ и „Фонд за технологичен трансфер“

16.02.2024

Допитването до пазара ще се проведе в периода от 19 февруари до 8 март, като в рамките на срещите с участниците ще се обсъдят параметрите на двата финансови инструмента. Ще бъдат дискутирани следните теми:

  • Пазарни възможности и основни фактори, свързани с рисковото финансиране и развитието на предприемаческата екосистема
  • Структура и основни параметри на финансовите инструменти, в т.ч. механизъм за прилагане, размер на ресурса, териториално разпределение, постигнати резултати, начин на разпределение на приходите и др.
  • Инвестиционна стратегия и процес за набиране на потенциални инвестиции
  • Индикативни условия на финансиране: основни очаквани параметри, вкл. необходимост от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и др.
  • Структура на фондовете и екипите, които ще го управляват.

”Фонд Иновации в предприятията“ с общ бюджет от 32,17 млн. евро се финансира със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027. Чрез него ще се оказва подкрепа на проекти с цел стимулиране на предприемаческата активност за създаване на компании, базирани на иновациите и разработващи продукти и услуги с висока добавена стойност, изграждане на устойчива екосистема с висок иновационен потенциал, подобряване на достъпа до знания, технологии и иновации в по-слабо развитите региони и ускоряване на прехода към икономика на знанията.

„Фонд за технологичен трансфер“ с бюджет от 56,6 млн. евро е финансиран със средства по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Той ще се изпълнява в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП), включително и в рамките на една операция. Ще насърчава развитието на потенциала в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 и ще допринесе за изграждане на мост между науката и бизнеса. Ресурсът ще се насочи към спин-оф компании, стартиращи високотехнологични компании и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи, превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и управление на интелектуалната собственост. Ще се стимулира и процеса на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.

Срещите ще се провеждат до 8.03.2024 г., желаещите да се включат следва да си запазят час предварително на линк.  

За повече информация и подготовка за пазарните консултации, всички заинтересовани могат да се запознаят с документите, включващи и индикативни технически спецификации за двата инструмента, на следните линкове: тук за „Фонд Иновации в предприятията“ и тук за „Фонд за технологичен трансфер".

При наличие на въпроси или технически затруднения може да се свържете с нас на имейл: office@fmfib.bg.