Новини

Фонд на фондовете взе участие в Информационен ден на Европейския съвет по иновации (EIC)

30.01.2024

На 29 януари Европейският съвет по иновации (EIC) организира в София информационен ден за финансирането на високотехнологични научни изследвания и иновации. В панелната дискусия “EIC като предпочитан инвеститор за европейските иноватори с визионерски идеи и ролята на фонда на модератор” участва изпълнителният ни директор и член на УС Павел Лисев.

“Основен приоритет е осигуряване на достъп до финансиране на компании в ранен етап на развитие и етап растеж, както и повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия, базирана на знанието. Фондът е многопродуктова платформа и конкретно с инструментите ни за дялови инвестиции в предходния период бяха подкрепени над 360 бенефициенти. Към тях беше насочен 108 милиона евро публичен ресурс и още 43 милиона евро като допълнително привлечен частен ресурс. В следващата многогодишна рамка ще се фокусираме приоритетно върху области, свързани с иновациите, цифровизацията, кръговата икономика, трансфера на технологии. Предвидени са 320 млн. евро за дялови инструменти.“, посочи Павел Лисев в дискусията.

В панела участие взеха още Мартин Гиков, зам.-министър на иновациите и растежа, председателят на @BVCA Евгени Ангелов и експерти от EIC и Фонда на Европейския съвет по иновации. Информационният ден се проведе по инициатива на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева и с участието на европейския комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Експерти на EIC представиха различните направления на програма „Хоризонт Европа“ и възможностите за подкрепа на deep tech иноваторите. На компаниите беше предоставена практическа информация как да подготвят кандидатурите си.

Презентациите от информационния ден може да разгледате тук >> https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-eic-local-info-day-bulgaria-2024-01-29_en

Европейският съвет по иновации е най-голямата инициатива на Европейската комисия за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания в ранен етап до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стартъпи и МСП под формата на грантове и дялово участие/инвестиции, достигащи до 17,5 милиона евро за стартъп бенефициент. Организацията ще управлява бюджет от 10,1 млрд. евро за програмен период 2021-2027 г.