Новини

Интервю на Павел Лисев в предаването "Брюксел 1" по телевизия „България ON AIR"

29.01.2024

Павел Лисев, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на Фондовете, взе участие в предаването "Брюксел 1" по телевизия „България ON AIR", като разказа пред зрителите за ресурса, който Фондът на фондовете ще управлява по силата на възложените му мандати, както и приоритетните направления за финансиране чрез бъдещите инструменти през новата многогодишна рамка 2021-2027. 

Фондът на фондовете ще управлява финансови инструменти за два милиарда лева през програмен период 2021-2027, като основна цел на дружеството и екипа ще бъде да се осигури устойчиво развитие и възходяща градация на постигнатото до момента.

Новият ресурс ще бъде разпределен в различни сектори и по няколко приоритетни направления - надграждане на предприемаческата инициативност на малки и средни предприятия, кръгова икономика, технологичен трансфер, вътрешнофирмени иновации и дигатализация в предприятията. Обхватът на инструментите ще бъде разширен и заедно с малките и средни предприятия, компании с повече персонал, т.е. със средна капитализация, също ще могат да се възползват от наличния по инструментите ресурс.

“До момента имаме подкрепени над 3 100 крайни получатели през всички дългови и дялови инструменти, сред тях 360 са компании от портфолиото на фондовете ни за рискови и дялови инвестиции, а над 900 крайни получатели са подкрепени с финансиране чрез дълговите инструменти по ОПРЧР 2014-2020, насочени към сегмента микропредприятия и социалното предприемачество.”, посочи Павел Лисев в интервюто.

Цялото интервю е налично на следния линк >> https://www.bgonair.bg/a/31-brjuksel-1/333310-dva-mlrd-lv-shte-razpredeli-fondat-na-fondovete