Новини

Фонд за устойчиви градове отчете резултати за последните пет години

Инвестирани са близо 330 млн. лв. в българската икономика за подобряване на градската среда

26.01.2024

На официално събитие на 25 януари, в новото мултифункционално пространство за култура и изкуство в столицата – The Purgatory/„Чистилището“, Фонд за устойчиви градове (ФУГ) представи постигнатото по сектори в рамките на първия цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и Южна България. Бяха представени и успешно реализирани проекти, а най-добрите бяха отличени в 5 категории - „Градска среда“, „Бизнес и индустриални зони“, “Културна инфраструктура“, „Зелени проекти“ и „Туризъм и културно наследство“.

Павел Лисев, изпълнителен директор на Фонд на Фондовете, връчи наградата в категорията “Градска среда”. Отличен беше проектът на „Софийски имоти“ ЕАД за „Изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“ и интегрирания и устойчив подход в надграждането на предходни проекти, реализирани по инициативата JESSICA, свързани с реализирането на първия парк в центъра на София - парк „Възраждане”. В събитието участваха още експерти от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 и от финансиращите институции, представители на общините. 

На събитието присъства и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, който връчи награда за “Градско развитие” на кмета на община Казанлък – Галина Стоянова.

Фонд за устойчиви градове е подкрепил с близо 330 млн. лв. допустими проекти за развитие на градовете през последните пет години и успя напълно да ангажира разполагаемия ресурс в допустими проекти на публични и частни крайни получатели. Близо 60% от ресурса представляват европейски средства, предоставени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и включващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

“Резултатите, постигнати до момента чрез инструментите от периода 2014-2020, са видими и стратегически по своята значимост и социален ефект. Предстоят ни много цели и достижения за надграждане.”, каза Павел Лисев при връчването на наградата и подчерта, че с подкрепа от трите ФГР за София, Северна и Южна България са реализани над 115 проекта с обща стойност на предоставеното финансиране, публичен и частен ресурс, от над 538 млн лева. “Ресурсът и отговорността за новия програмен период също са амбициозни – 460 млн. лв. са средствата за финансови инструменти и безвъзмездна помощ, които следва да инвестираме до края на 2029 г. и над 170 млн. лв. са очакваните възстановени публични средства за реинвестиране до 2031 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“.”, каза още Павел Лисев. 

Сред отличените проекти, допринесли за развитието на градовете и финансирани чрез ФУГ, се наредиха още: 

  • Новата визия и благоустрояването на територията на „Руски пазар“, включваща и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода" в Стара Загора. 
  • Център за съвременно изкуство и библиотека на Община Бургас, получил наскоро престижната европейска награда Regiostars. 
  • Изграждане на производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част на „Телетек Електроникс“ ЕАД в р-н „Надежда“, София. 
  • Изграждане на публична зарядна инфраструктура за електромобили в София и допустими градове от Южна България от „Елдрайв чарджинг“ ЕАД.
  • Проект „Светът на траките“, насочен към осигуряване интегриран достъп на тракийското културното наследство в долината на царете, бе отличен като победител в сектор „Туризъм и културно наследство“. 
  • Проект „Светът на траките“, насочен към осигуряване интегриран достъп на тракийското културното наследство в Казанлък, бе отличен като победител в сектор „Туризъм и културно наследство“.