Новини

Фонд на фондовете участва във второто издание на Spinoff Bulgaria

Ресурс на стойност 60 млн. евро е предвиден за технологичен трансфер

03.10.2023

Фонд на фондовете (ФнФ) се включи във второто издание на международната конференция Spinoff Bulgaria – инициатива на Биотехнологичен и здравен клъстер (Health and Life Sciences Cluster), Клъстер Изкуствен Интелект България (AI Cluster Bulgaria) и партньори. Събитието събра на една сцена водещи експерти в областта на спиноф развитието, технологичните стартъпи, научните среди и бизнеса. Специален фокус в рамките на конференцията беше поставен върху Хоризонт Европа, като присъстваха и Илиана Иванова, европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, както и представители на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA), Международния център за микроелектроника (IMEC) и на най-престижните организации в Европа в сферата на изкуствения интелект. В откриването на втория ден от събитието участва и министър-председателят на Република България академик Николай Денков.

В дневния ред на Spinoff Bulgaria 2023 беше заложено съдържание от стратегическа значимост за изграждането и укрепването на устойчива спиноф екосистема – актуални теми като европейски и национални политики в областта, трансфер на знания, обследване на фактори с катализираща роля за иновациите, възможности за финансиране и добри практики.

Фонд на фондовете беше институционален партньор на инициативата и в рамките на конферентната програма имахме възможност да говорим за финансовите ни инструменти, които през текущия програмен период ще насочат капитал именно към стимулиране на научноизследователската и развойната дейност и приемането на иновации. От наша страна участваха изпълнителните ни директори Павел Лисев в панела „Европейски национални фондове за технологичен трансфер“ и Виктория Христова – в панела „Отвъд бариерите: Жените като двигател на иновациите и спиноф успеха“.

Павел Лисев запозна аудиторията с параметрите на инструмента ни Фонд за технологичен трансфер с бюджет 60 милиона евро, чрез който ще се предостави подкрепа за създаването и развитието на индустриални старт-ъп системи, насочени към разгръщане на високи нива на научни изследвания и иновации; трансфер и комерсиализация на технологии; превръщането на научни разработки в пазарно приложими продукти. „Очакваме задълбочено взаимодействие с университетите и научните среди, за да се изгради профилирана екосистема с насоченост научни иновации. Ще таргетираме крайни получатели, които или са базирани в България или такива, чиито продукти ще бъдат комерсиализирани на територията на страната ни. Особено важни за нас през текущия програмен период са проектите по три направления - ориентирани към знанието, социално приобщаващи и спомагащи за внедряването на иновации.“ – сподели Павел Лисев. Той акцентира и върху примери за добри практики при структуриране и имплементиране на финансови инструменти в страни като Полша, Словакия и Литва и допълни, че България е не по-малко добър пример за ефективно прилагане на пазарно-ориентирани инструменти предвид подкрепените до момента през посредници на ФнФ над 3000 компании в цялата страна.

Виктория Христова очерта синтезирано пред публиката мандатите на Фонд на фондовете през двете многогодишни рамки 2014-2020 и 2021-2027, като сподели, че е горда с постиженията в подкрепа на бизнеса до момента, с партньорската мрежа от посредници и с с броя и разнообразния профил на компаниите, финансирани до момента през продукти на ФнФ. „През текущия програмен период е предвиден бюджет от 1 млрд. евро за наши инструменти в дефиниращи бъдещето на икономиката вертикали, сред които иновации, регионално развитие, зелена икономика.“ Виктория отправи и ценни послания през призмата на ролята на жените в предприемачеството, а именно че българските жени са проактивни, иноватори и напълно подготвени да създадат свой бизнес и да доведат всяка смела идея до успешен финал. В подкрепа на тази теза тя приведе и статистики за дамите-предприемачи в България, като например високия процент компании в портфолиото на финансовите посредници на ФнФ, с жени, които са основатели или заемат ръководна роля – 69 от крайните получатели, получили инвестиции чрез дялови ФИ, включват в състава си дами на ръководни позиции, а броят на тези, подпомогнати чрез инструментите за микрокредитиране, е 131. На финала на вдъхновяващото изложение Виктория Христова подчерта също, че сред съветите към настоящите и бъдещи предприемачи би добавила, че е ключово да са достатъчно информирани, за да изберат подходящия тип финансиране и продукт за осъществяване на своята идея.