Новини

Допълнителният ресурс по Програма „Възстановяване“ вече е наличен на пазара

Фонд на фондовете подписа споразумения с банките партньори

27.09.2023

Фондът на фондовете подписа споразумения за предоставяне на допълнителен ресурс към гаранционния лимит на банките партньори - Токуда банк, БАКБ, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ, Банка ДСК, Уникредит Булбанк и Първа инвестиционна банка, изпълняващи и до момента инструментите по Програма "Възстановяване". Средствата са предоставени по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, в това число и по линия на REACT-EU. Основен аргумент за решението за увеличение е констатираната продължаваща необходимост от значително подобряване на достъпа до финансиране за българските микро, малки и средни предприятия.

Бизнесът в страната ще може да се възползва от близо 210 млн. лв. до края на 2023 г., като за целта по силата на подписаните споразумения банките партньори ще получат допълнителни средства (гаранции) в размер на 84.5 млн. лева. Финансирането е предназначено основно за покриване на текущи нужди като осигуряване на ликвидност, инвестиции и растеж.

Продуктът е привлекателен предвид обхвата и приложимостта му - от него могат да се възползват фирми от широк спектър икономически сектори. Сред предимствата на кредитите, отпускани по Програмата, са липсата на изискване за материално обезпечение, съкратени срокове за одобрение и усвояване на средствата, възможност за 12-месечен гратисен период по главницата, както и опция за дългосрочно кредитиране до 84 месеца. Финансирането е до 3 млн. лева, но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 г. или 2020 г. (по-високата стойност) и при съобразяване с разпоредбите, свързани с минималните/държавните помощи. Срокът, в рамките на който българските компании ще могат да получат кредити по продукта, е до 31 декември 2023 г.

Факторите за увеличението са успешното инвестиране на ресурса по инструмента, пазарната необходимост и продължаващо активно търсене на финансова подкрепа от страна на българските компании.