Новини

Фонд на фондовете стартира пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за градско развитие" 2021-2027

Необходима е регистрация за участие - срещите ще се провеждат до 10 октомври

25.09.2023

Фонд на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка със структурирането на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ с общ индикативен бюджет от 236,2 млн. евро. Средствата са осигурени от Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Целта на инструмента е да осигури заемно финансиране за проекти на частни и публични крайни получатели, вкл. в комбинация с БФП, насочени към мерки за насърчаване на икономическата активност, устойчивата градска мобилност, подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, културата, спорта и туризма, енергийната ефективност, подобряване качеството на околната среда и др.

По време на пазарните консултации ще се обсъдят основните параметри на продукта с оглед осигуряване на оптимални условия и структура за неговото изпълнение.  

Всички заинтересовани лица са поканени да се регистрират за участие в консултациите, които ще се проведат в периода 25.09.2023 г. - 10.10.2023 г. под формата на индивидуални срещи. Сред планираните за обсъждане теми са:

  • Пазарен потенциал и основни фактори, оказващи влияние върху инвестициите в регионално и градско развитие.
  • Индикативна структура за изпълнение на инструмента, вкл. териториално разпределение, целеви размер на портфейла, комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция и др.
  • Механизъм за прилагане на инструмента, вкл. финансиране със споделяне на риска, портфейлни/вградени гаранции, процент на покритие и таван за загубите на гаранцията, процент на съфинансиране, параметри на възнаграждението за управление, необходимост от учредяване на обезпечение и др.
  • Индикативни условия на финансиране на крайни получатели, вкл. изисквания за допустимост, режими на държавна помощ, ценови условия, вид и размер на финансирането, срочност, изисквания за учредяване на обезпечения и др.

За повече информация и подготовка за пазарните консултации заинтересованите лица могат да се запознаят с Индикативната техническа спецификация, както и с концепцията за създаване и прилагане на инструмента, на следния линк: 
Фонд за градско развитие 2021-2027

Желаещите да вземат участие в консултациите трябва да се регистрират тук

При наличие на въпроси или технически затруднения може да се свържете с нашия екип на: office@fmfib.bg.