Новини

Фонд на фондовете обяви поръчка за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2023 г.

28.08.2023

Днес в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС) беше публикувана документация за обществена поръчка с предмет „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за 2023 г.“

Съгласно подписаните финансови споразумения с Управляващите органи за съответните оперативни програми, Фонд на фондовете следва да избере регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит в съответствие с международните счетоводни стандарти. Сред ангажиментите на избрания изпълнител ще бъдат също изготвяне на доклад с констатации, рискове, проблемни области и насоки за решаване, както и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на ФнФ.

Оферти за участие се подават в срок от 28.08.2023, 11:14 ч. до 25.09.2023, 23:59 ч.

Нерегистрираните в ЦАИС потребители могат да достъпят документацията през следния линк: https://app.eop.bg/today/318054