Новини

Допълнителна подкрепа от близо 210 млн. лв. за българския бизнес

Средствата ще се предоставят по Програма „Възстановяване“ чрез банки партньори

22.08.2023

Фонд на фондовете ще предостави допълнителен ресурс към гаранционния лимит на банките-партньори, изпълняващи инструментите по Програма „Възстановяване“. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, в това число и по линия на REACT-EU.

Факторите за добавянето на свежи пари за бизнеса са успешното инвестиране на ресурса по инструмента, пазарната необходимост и продължаващо активно търсене на финансова подкрепа от страна на българските компании.

„Възстановяване“ бе създадена, за да подкрепи предприемаческата среда, изправена пред неблагоприятните икономически последици от COVID-19 и да улесни достъпа до бизнес кредити. Програмата доказа своята ефективност като механизъм за подпомагане на малки и средни предприятия и преодоляване последствията от пандемията. Чрез нея бяха подкрепени общо 1659 компании в сектори като търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и др.

Заинтересованите банки партньори ще получат допълнителни средства в размер на 84.5 млн. лв., като така общите средства за изпълняваните гаранционни инструменти по Програма „Възстановяване“ ще достигнат 333.8 млн. лв.

Очаква се ресурсът да е наличен на пазара през втората половина на месец септември, след приключване на формалния процес по възлагането му на банките. Малките и средни предприятия в страната ще могат да се възползват от подкрепа в размер на близо 210 млн. лв. до края на 2023 г.