Новини

След проведен конкурс Надзорният съвет на Фонд на фондовете избра редовни членове на Управителния съвет

17.05.2023

С решение от 15.05.2023 г. Надзорният съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонда на фондовете) избра трима членове на Управителния съвет на дружеството, въз основа на резултатите от проведен конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия. Това са Виктория Христова, Бисер Петков и Павел Лисев.  

Конкурсът беше обявен с решение на Надзорния съвет на 02.03.2023 г. Интересът беше голям, като в определения срок постъпиха 15 броя заявления за участие. Конкурсната процедура протече в три етапа – проверка на документите по допустимост, оценка на писмени концепции за развитие на публичното предприятие и интервю. Изборът беше извършен съобразно публично оповестени критерии и методика, съобразени с приложимите нормативни изисквания.

Новоизбраните членове на Управителния съвет са доказани професионалисти с дългогодишен опит във финансовия сектор.

Повече информация за резултатите от проведения конкурс, както и всички прилежащи документи са налични на следния линк: тук

*Биографични данни на членовете на Управителния съвет на Фонда на фондовете

Виктория Христова се присъединява към екипа на Фонд на фондовете през месец май 2019 г., след 18 години професионален опит в сферата на корпоративните финанси. Започва своята кариера като експерт и през годините преминава през различни мениджърски позиции в няколко значими банки в България. Управлявала е дългов портфейл на големи български и международни корпоративни компании. Отговорностите й са обхващали изготвяне и структуриране на кредитни сделки, финансов и пазарен анализ, оценка на видовете риск, както и генериране на клиентски бизнес за банковата институция. Участвала е в процесите на сливане и придобиване в банковата сфера в България. Притежава бакалавърска степен със специалност финанси и магистърска степен по бизнес администрация (EMBA).

Бисер Петков е доцент в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и доктор по икономика, както и дългогодишен лектор по дисциплините финансов мениджмънт, управление на риска, борсова търговия, капиталови пазари и др. Има професионален опит в регулациите на небанковия финансов сектор като в периода 2003 - 2009 г. е заемал позицията зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“. Притежава опит в областта на публичната администрация като управител на Националния осигурителен институт в периода 2011 - 2017 г. От май 2017 г. до декември 2019 г. изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика.

Павел Лисев се присъединява към екипа на Фонд на фондовете през месец ноември 2022 г. като временно представляващ член на Управителния съвет. Притежава професионален опит в разработването на оценки, бизнес-модели, маркетингови материали, свързани със структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и на дялови инвестиции. Финансов анализатор в шведска стартъп компания, старши експерт инвестиционно банкиране в пан-европейска финансова институция, координатор на програма за стартиращи финтех компании. Последно изпълнява длъжността старши мениджър в международна корпорация, свързана с внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на дигиталните и картови плащания. Координатор на програма за пилотни проекти и технологични иновации в областта на дигиталната трансформация.