Новини

Фонд на фондовете представи възможностите за подкрепа на бизнеса пред община Ямбол

Приоритет е насърчаване развитието на предприемаческата среда

11.05.2023

Възможностите за финансиране на бизнеса през настоящия програмен период бяха представени от Фонда на фондовете (ФнФ) в рамките на информационна среща в град Ямбол. Събитието се проведе в Културно-информационен център „Безистен“ като част от инициативата на община Ямбол да стимулира икономическото развитие на региона, както и в контекста на един от стратегическите приоритети на ФнФ – да подкрепя развитието на предприемаческата среда в цяла България и да съдейства за постигането на устойчив растеж на българската икономика във всички региони на страната, включително извън доминиращите икономически центрове.

От страна на ФнФ участие в срещата взеха изпълнителните директори Камен Славов и Павел Лисев, които запознаха в детайл присъстващите представители на фирми и общини с финансовите инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027, Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027. Двамата направиха обзор и на постигнатите до момента резултати чрез съществуващите по предходния програмен период инструменти. Фокус беше поставен върху теми като ефективната подкрепа за целия цикъл от развитието на една компания, оказвана чрез продуктите за дялово и квази-дялово инвестиране; насърчаване капацитета за растеж на МСП въпреки предизвикателствата на средата чрез Програма „Възстановяване“; успешно реализирани проекти до момента чрез трите целеви инфраструктурни фонда за градско развитие.

Камен Славов и Павел Лисев споделиха удовлетворението си от многото добри примери за подкрепени чрез инструменти на ФнФ проекти в община Ямбол, сред които изграждане на Ритейл парк Ямбол, ремонт и модернизация на ключови за градската среда обекти като Регионалния исторически музей, Музея на бойната слава и Художествената галерия „Жорж Папазов“.  Постигнатите резултати в полза на местния бизнес включват над 20 млн. лв. договорен с крайни получатели ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 чрез Фонд за градско развитие Юг, повече от 8 млн. лв. договорени с крайни получатели от община Ямбол по Програма „Възстановяване“ и над 300 хил. лв. микрокредити по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020.